دکتر ابوالفضل بجانی

از ورزش تا فرهنگ و اجتماع

با همکاری معلمان تربیت بدنی از سراسر کشور در گروه «کیفیت‌بخشی درس تربیت بدنی» 40 مورد زیر را به عنوان نیاز اصلی درس تربیت بدنی مدارس شناسایی کردیم.

ولی به جای همه این موارد طرح‌های موقتی و شخص‌محور اولویت بیشتری دارند، مخصوصا طرح‌هایی که امکان عکس گرفتن و مستندسازی را بیشتر و راحت‌تر کنند.

1⃣ تامین استانداردهای پیش‌بینی شده برای فضای ورزشی در برنامه درسی
2⃣ ایمن‌سازی فضای ورزشی
3⃣ تهیه لوازم ورزشی
4⃣ اتاق مخصوص تربیت بدنی
5⃣ تهیه اقلام فرهنگی در جهت فرهنگ‌سازی برای فعالیت و تربیت بدنی
6⃣ تهیه لوازم کمک آموزشی
7⃣ تامین و اهداف جوایز در جهت توسعه فعالیت و سلامت
8⃣ کمک به دانش‌آموزان برای تهیه مایحتاج
9⃣ اردوها و بازدیدهای ورزشی
0⃣1⃣ ایجاد اماکن تخصصی ورزشی
1⃣1⃣ تشکیل و ایجاد ساختار ارتباط با خیرین
2⃣1⃣ استقلال مالی معلم تربیت بدنی
3⃣1⃣ تعیین برنامه مدرسه‌محور برای تامین نیازهای سخت‌افزاری
4⃣1⃣ گردهم‌آیی‌ها و همایش‌های مبتی بر انتقال تجربه
5⃣1⃣ اجرای طرح‌های جامع آموزش معلمان: کارگاه‌ها و ضمن خدمت و دوره‌های بازآموزی نیازمحور و درس‌محور
6⃣1⃣ نشریه‌های علمی فعال و موثر
7⃣1⃣ سهولت ارتباطات سازمانی
8⃣1⃣ دسترسی راحت به منابع علمی و سازمانی
9⃣1⃣ بیمه مسئولیت معلمین تربیت بدنی و بیمه ورزشی دانش‌آموزان در ساعت درس تربیت بدنی
0⃣2⃣ تامین مناسب ساعت درس تربیت بدنی دوره متوسطه
1⃣2⃣ تعیین شرح وظایف معلم تربیت بدنی
2⃣2⃣ تفکیک وظائف و امور فوق برنامه
3⃣2⃣ تدوین فرم سازماندهی بر اساس شرح وظائف
4⃣2⃣ لحاظ شدن تهیه برگه سلامت دانش‌آموز برای کلاس تربیت‌بدنی در فرآیند ثبت نام قبل ‌از‌ شروع کلاس‌ها
5⃣2⃣ تامین منبع درسی؛ کتاب و کتاب کار دانش‌آموز
6⃣2⃣ تشکیل انجمن معلمان تربیت بدنی بعنوان نهاد نمایندگی و نظارتی از جانب معلمان
7⃣2⃣ تهیه و ارائه دفاتر تربیت بدنی قبل از شروع کلاس‌ها
8⃣2⃣ فعالیت‌های فوق برنامه سلامت‌محور برای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه
9⃣2⃣ آموزش مسئولین اداری و مدرسه در راستای اهداف درس تربیت بدنی
30 ایجاد امکان آشنایی با فرایند آموزش درس تربیت بدنی در کشورهای صاحب سبک
31 پیش‌بینی جلسات هم‌فکری و تشریک ایده‌ها و روش‌ها در سطوح مختلف
32 ارتباط با اولیا جهت رشد و توسعه امر فعالیت و ورزش
33 تفکیک و تعیین شرح وظایف معلم تربیت بدنی و معلم ورزش
34 ارتباط مناسب با رسانه‌ها علی‌الخصوص صداوسیما در جهت تعمیق جایگاه تربیت بدنی آموزش و پرورش
35 توانمندسازی معلمان در جهت تولید محتوی آموزشی
35 همکاری و هم‌افزایی با سازمان‌های دارای ظرفیت موثر برای ‌بهبود درس تربیت بدنی
36 پیش‌بینی برنامه‌های آموزشی برای همکاران غیرتربیت بدنی در طول سال
37 استفاده از ظرفیت تربیت بدنی مدارس برای جذب منابع مالی و اسپانسرینگ
38 ایجاد گروه‌های پژوهش در سطوح مختلف سازمان در جهت درس تربیت بدنی
39 مشارکت و مشورت معلم تربیت بدنی در تدوین برنامه سالانه درسی مدرسه
40 پیش‌بینی فرایندی جهت راهنمایی و حمایت دانش‌آموزان دارای استعداد برتر

دیدگاهتان را بنویسید