آرشیو ماهانه: مهر ۱۳۹۵

معرفی یک اصطلاح: کم‌توان فرهنگی

عبارات و نام‌ها موضع ما را نسبت به مسائل مشخص می‌کنند. مثلا ما به گروهی از افراد «شورشیان مسلح» می‌گوییم اما افراد دیگری به آن‌ها «ارتش آزادی‌بخش» می‌گویند. پرواضح است که دو طرف، با...