آرشیو ماهانه: مرداد ۱۳۹۵

مدیران چرا شکست می‌خورند؟

استعاره و تشبیه هنری است که با استفاده از آن می‌توان دو موضوع یا مطلب را با استفاده از یک یا چند ویژگی آن دیگری توضیح داد و تشریح کرد. در تشبیه یا استعاره...