دکتر ابوالفضل بجانی

از ورزش تا فرهنگ و اجتماع

با توجه به رویکرد وزارت علوم جهت تخصصی سازی رشته ها و توسعه تحصیلات تکمیلی و برآورد کردن نیاز بازار کار، رشتۀ تربیت بدنی که دارای شش گرایش بوده است تبدیل به 6 رشته خواهد شد. به این شکل که گرایش تربیت بدنی عمومی منسوخ شده خواهد شد.

تقریبا 15 رشته و دست كم 45 گرایش در ساختار جدید علوم ورزشی برای گسترش دانش آن در كشور طراحی شده است. كه نكته مهم در طراحی این برنامه این است كه در بسیاری از این گرایش‌ها دانش جنبه كاربردی پیدا می‌كند. برای نمونه در تغذیه ورزشی فرد آماده می‌شود تا كارشناس زبده در طراحی برنامه‌های تغذیه ورزشی برای عموم و نیازهای رشته‌های ورزشی باشد كه این امر 100 درصد جنبه كاربردی خواهد داشت. اما برای گرایش فیزیولوژی ورزش محض فرد برای پیشرفت بهتر در این علم تحول پیدا می‌كند. بنابراین جای امیدواری است این برنامه‌ها هر چه سریع‌تر در سطح كشور اجرا شود تا فارغ التحصیلان بتوانند خدمات خود را در سطح ورزش عمومی و كاربردی به سازمان‌های مورد نیاز ارائه خدمات دهند.

* برای باشگاه خصوصی بدون متخصص نباید مجوز فعالیت صادر شود.

آنچه مهم است سازمان‌های حرفه‌ای در ورزش كشور باید در استفاده از فارغ التحصیلان رشته‌های فوق جدی باشند. برای نمونه باشگاه‌های خصوصی ورزشی كه امروزه در حال توسعه هستند بدون داشتن متخصص مربوطه نباید برای آن ها مجوز فعالیت صادر شود. مشكل این جاست كه بین برنامه ریزان علوم ورزشی در سطح كلان و به ویژه در وزارت علوم و مصرف كنندگان این دانشگاه‌ها به طور خاص وزارت ورزش، وزارت آموزش و پرورش و همه باشگاه‌های حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای، باشگاه‌های تندرستی و تمام سازمان‌هایی كه بخش رفاه ورزش را به عهده دارند باید از متخصصین این رشته‌ها برخوردار باشند تا بتوانند كار خود را به نحو احسن پیش ببرند.

گرایش‌های رشته کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش عبارتند از:

الف-فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی

ب- فیزیولوژی ورزشی کاربردی

ج- فیزیولوژی فعالیت بدنی محض

د- فیزیولوژی فعالیت بدنی بالینی ه-تغذیه ورزشی.

رشته دوم در کارشناسی ارشد عبارت است از کارشناسی ارشد مدیریت ورزش که گرایش‌های این رشته در کارشناسی ارشد عبارت است از:‌

الف- مدیریت بازاریابی در ورزش

ب-مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی

ج-مدیریت اوقات فراغت و ورزش‌های تفریحی

د-مدیریت راهبردی در سازمان‌های ورزشی

ه-مدیریت رسانه‌های ورزشی

ح-مدیریت رویدادهای ورزشی.

سومین رشتۀ درکارشناسی ارشد رفتار حرکتی که سه گرایش این رشته عبارت است از:

الف-رشد حرکتی

ب-یادگیری وکنترل حرکتی

ج-آموزش تربیت بدنی.

رشته چهارم از کارشناسی ارشد به نام رشته کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی است که سه گرایش زیر مجموعه این رشته عبارت است از:

الف- حرکات اصلاحی

ب- امدادگر ورزشی

ج- تربیت بدنی ویژه.

 

رشته پنجم در کارشناسی ارشد رشتۀ کارشناسی ارشد روانشناسی ورزشی که این رشته فقط یک گرایش دارد که آن شامل روانشناسی ورزشی است.

 

و رشته ششم به نام کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی که گرایش‌های این زیر مجموعه عبارت است از:‌ الف- بیومکانیک پایه ورزشی

ب- بیومکانیک عملکرد ورزشی

ج- بیومکانیک بازتوانی ورزشی

د- بیومکانیک و مهندسی ورزشی.

 

شایان ذکر است برنامه دوره دکترا که شامل شش رشته است که عبارت است از:

 

رشته دکترا فیزیولوژی ورزش که مدیریت این برنامه با دکتر حجت الله نیکبخت است.

رشته دوم رشته دکترا مدیریت ورزش که مدیریت آن با دکتر سیدنصرالله سجادی است.

رشته سوم رشته دکترای رفتار حرکتی که مدیریت برنامه آن دکتر عباس بهرام است.

رشته چهارم رشته دکترای آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی با مدیریت دکتر محمدحسین علیزاده

رشته پنجم رشته دکترای روانشناسی ورزش با مدیریت برنامه محمدکاظم واعظ موسوی.

رشته ششم با عنوان رشته دکترای بیومکانیک ورزشی با مدیریت برنامه دکتر حیدر صادقی است.

دیدگاهتان را بنویسید