دکتر ابوالفضل بجانی

از ورزش تا فرهنگ و اجتماع

لیستی از نشریات علمی حوزه تربیت بدنی جهت اصلاع و استفاده علاقمندان تقدیم می‌شود:

 

نشریه مدیریت و فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شمال، آمل

نشریه مدیریت و توسعه ورزش، دانشگاه گیلان

نشریه پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور

مجله‌ی آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی رشد آموزش تربیت بدنی، آموزش و پرورش

فصلنامه روانشناسی ورزش، انجمن تربیت بدنی و علوم ورزشی

پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، جهاد دانشگاهی

نشریه پژوهش در علوم زیستی و فعالیت بدنی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

مجله مدیریت منابع انسانی در ورزش، دانشگاه شاهرود

نشریه پژوهش های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، دانشگاه بوعلی سینا

نشریه ورزش و علوم زیست حرکتی، دانشگاه حکیم سبزواری

پژوهش در طب ورزشی و فنآوری، دانشگاه خوارزمی

پایگاه اطلاعات علمی، sid ، جهاد دانشگاهی

مطالعات روان شناسی ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

نشریه مطالعات مدیریت ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

نشریه مطالعات طب ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

نشریه رفتار حرکتی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

نشریه فیزیولوژی ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران،IRANDOC

نشریه مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران

مجله مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتارحرکتی، دانشگاه مازندران

پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، دانشگاه خوارزمی

نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش، دانشگاه بیرجند

پژوهش در مدیریت ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی

نشریه پژوهش در ورزش دانشگاهی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

فصلنامه علم و اخلاق در ورزش، دانشگاه آزاد تهران مرکز

دیدگاهتان را بنویسید