دکتر ابوالفضل بجانی

از ورزش تا فرهنگ و اجتماع

گلهورن: چطور جرات کردی بیای؟
همینگوی: ببخشید عزیزم؟
گلهورن: چرا منو تو این جهنم انداختی؟
همینگوی: به دلیل اینکه تو متوجه نمی‌شی گلهورن، تو اینجا تنهایی، این شهر مردان از جان گذشته‌ست، کسایی که می‌دونستند میمیرن، اینجا مردان وحشی
آزادند، و در مورد یکی از آنها که می‌تونه در شب تاریک یه خانم زیبا مثل  تورو …….


گلهورن: باشه همینگوی فهمیدم، اینجا جنگه و من نمی‌شه به کسی اعتماد کرد، چطور می‌تونم بفهمم که به تو میشه اعتماد کرد؟


همینگوی: بهترین راه برای اینکه بفهمی به کسی میشه اعتماد کرد یا نه؟  اینه که بهش اعتماد کنی ….

 

Hamingway & Gellhorn
2 thoughts on “دیالوگی از فیلم Hamingway & Gellhorn”

دیدگاهتان را بنویسید