دکتر ابوالفضل بجانی

از ورزش تا فرهنگ و اجتماع

صادق زیباکلام، در ایام اخیر بسیار در کانون توجه بوده است، اگرچه با برخی از دیدگاه‌هایش به شدت مخالفم، ولی نظرات و دیدگاه‌های جسورانه، سازنده و پیشروی فراوانی هم دارد. در مورد تمایلات فاشیستی مرتبط با فوتبال در ایران، تا حدود بسیار زیادی با وی هم‌نظر هستم:

صادق زیباکلام در مصاحبه‌اش با تماشاگران امروز حرفهای جالبی هم درباره فوتبال زده: «فوتبال را دنبال نمی‌کنم ولی همیشه دوست دارم ایران ببازد! چون ما ایرانی‌ها یکی از عقب ماندگی‌هایمان این است که وقتی تیم ایران می‌برد، واقعا دچار احساسات فاشیستی می‌شویم. من مقاله‌ای نوشتم که چرا دوست دارم ایران ببازد. در فیسبوک خیلی‌ها به من فحش دادند که خاک برسرت، بی‌وطن، وطن‌فروش و… گذشت. شبی که از آرژانتین یک گل خوردیم و ملت آمدند در خیابان و بوق و شادی راه انداختند، تلویزیون یک آهنگ پیروزی گذاشت و دقیقا همان چیزی بود که من دو سه هفته قبلش در مقاله نوشته بودم. در آن آهنگ که من برای اولین بار شنیدم، رستم، پوریای ولی، تختی، آرش کمانگیر، علی بن‌ابی‌طالب و پرچم سه رنگ ایران بود و… پس من درست گفته بودم. اگر در انگلیس یک بازی فوتبال را ببرند،باور کنید نمی‌آیند یک آهنگ پخش کنند که شکسپیر برای ما بوده، ادوارد ژنر برای ما بوده، تیر چراغ برق را ما هوا کردیم و… عقب ماندگی فقط این نیست که  شما پراید را برداری وانت بکنی! این یک جنبه اش است. اینکه وقتی به آرژانتین با یک گل می‌بازی بیایی بگویی ایرانی و رستم و از این حرف‌ها این هم عقب ماندگی است.»

2 thoughts on “عقب‌ماندگی فوتبالی از دیدگاه صادق زیباکلام”

دیدگاهتان را بنویسید