آرشیو ماهانه: آذر ۱۳۹۳

مربیان جوان؛ نیاز یا ضرورت؟!

مربیان جوان؛ نیاز یا ضرورت؟! انسان در اثر تاثیر محیط تغییر می‌کند و همین انسان تغییر یافته دوباره محیط خویش را دستخوش تغییر می‌کند. انسان‌ها اما در مقابل تغییر عکس‌العمل مشابهی از خود بروز...

بزرگترین تراژدی هر خانواده‌ای زندگی نازیسته‌ی والدین است

بزرگترین تراژدی هر خانواده‌ای زندگی نازیسته‌ی والدین است. «کارل گوستاو یونگ» زندگی نازیسته یعنی آن وجوهی از شخصیت که پرورش نیافته‌اند، آن بخش‌هایی از تمامیت روان که فرصت انکشاف و جذب و تحلیل یافتن...

تراکتورسازی: چرا بی‌شرف؟!

حضور دوباره تراکتور؛ آنچنان طوفانی بود که برگ درختانی پاییزی را که به زور روی درخت نگهداشته می‌شدند را بریزد. اگرچه، نظرات موافق و مخالف بسیار زیادی حول جایگاه و خواستگاه تراکتور همیشه بوده...