دکتر ابوالفضل بجانی

از ورزش تا فرهنگ و اجتماع

برچسب: بیومکانیک وررزشی

پایانی بر یک تشتت، آغازی بر یک تشنج: در حاشیه انتقال رشته تربیت بدنی به وزارت بهداشت

علوم پزشکی، فیزیولوژی، تغذیه، روانشناسی، فیزیک، شیمی، معماری، عمران، مدیریت، جامعه‌شناسی، رسانه، مربی‌گری و … را اگر در یک ظرف جمع کنید، خوشبختانه و متاسفانه می‌شود؛ رشته تربیت بدنی و…