دکتر ابوالفضل بجانی

از ورزش تا فرهنگ و اجتماع

دسته: مدیریت ورزش

جنبش ضد المپیک؛ المپیک و حقوق بشر

آیا می‌دانستید جنبشی ضدالمپیک به نام “NOlympics” وجود دارد؟ خیلی‌‌ها به خاطر هزینه‌های سرسام‌آور مگاایونت‌ها یا اَبَررویدادهای ورزشی با آن‌ها مخالف هستند. اما برخی دیگر به علل غیراقتصادی با رویدادهای…