دکتر ابوالفضل بجانی

از ورزش تا فرهنگ و اجتماع

در دهه‌های گذشته و در دوران اوج بازی آلمان طنزی در فوتبال وجود داشت که می‌گفت؛ «فوتبال بازی است که چند تیم با هم بازی می‌کنند و نهایتا آلمان اول می‌شود».

با یاری جستن از این استعاره طنزآمیز می‌توان گفت؛ «فوتبال در ایران بازی‌‌ای است که جوانان برای بازی کردن و هواداری کردن از تیم‌ها جان می‌کَنند ولی در نهایت پیرمردان مدیران و مربیان تیم‌ها می‌شوند.»

دیدگاهتان را بنویسید