دکتر ابوالفضل بجانی

از ورزش تا فرهنگ و اجتماع

کیمیا علیزاده اولین مصاحبه‌اش را بعد از مهاجرت یا به عبارت دقیق‌تر پناهندگی‌‌اش انجام داد. او مانند یک آدم خیلی خیلی معمولی گفت که برای زندگی و تمرینش نیاز به آرامش داشته. چه درست چه غلط این تصمیم او، تصمیمی شخصی بوده که یا از منافع آن برخوردار خواهد شد یا عواقبش را خواهد پرداخت.

اما یک جنبه پنهان در موضوع، رفتارهای کیمیا علیزاده در تمام مدت زندگیش در ایران و همچنین اولین پست اینستاگرام او در خارج کشور بود. وجه مشترک هر دو حوزه این است که به نظر می‌رسد همه چیز بر او تحمیل شده است. همانقدر که معلوم است که او ابدا نمی‌تواند چنان متنی را بنویسد، مشخص است که در طول زندگی در ایران نیز چیزهایی خارج از عهده و توان او از او انتظار می‌رفته.

از این جهت است که باید گفت ما در ضعف مطلق مدیریت در ورزش و مدیریت ورزش به سر می‌بریم، باری را بر گردن کسانی می‌نهیم که توان حمل آن را ندارند و آن‌ها برای رهایی از آن بار زیر بار دیگری می‌روند که اتفاقا آن بار هم برای شانه‌های‌شان اضافی است. از این رو، به نظر می‌رسد تنظیم و تعدیل مدیریت ورزش در کشور یکی از واجب‌ترین امورات جاریست.

دیدگاهتان را بنویسید