دکتر ابوالفضل بجانی

از ورزش تا فرهنگ و اجتماع
آیا می‌دانستید جنبشی ضدالمپیک به نام “NOlympics” وجود دارد؟ خیلی‌‌ها به خاطر هزینه‌های سرسام‌آور مگاایونت‌ها یا اَبَررویدادهای ورزشی با آن‌ها مخالف هستند. اما برخی دیگر به علل غیراقتصادی با رویدادهای بزرگ جهانی مخالفند. آن‌ها می‌گویند بسیاری از کشورهایی که حقوق بشر در آن‌ها شرایط وخیمی دارد تلاش دارند با استفاده از رویدادهای بزرگ ورزشی چهره مناسبی از خود در جهان نشان بدهند؛ مانند روسیه، آذربایجان، قطر، چین و …

جنبش ضد المپیک؛ ورزش شویی

اسم این پدیده را «Sport Washing» گذاشته‌اند که می‌شود آن را به «ورزش‌شویی» ترجمه کرد که بیشتر تداعی‌گر مفهوم پولشویی هست که طی آن تلاش می‌کنند پول غلط و نادرست را به طریقی و اغلب از طریق امور خیرخواهانه، وارد جریان اقتصاد کنند.

برای اطلاعات بیشتر مطالعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید