دکتر ابوالفضل بجانی

از ورزش تا فرهنگ و اجتماع

آیا امکان دارد، رو بزنید و میانجیگری کنید تا پزشکی که بیماری یک فرد نزدیک شما رو آسم تشخیص داده نظرش را عوض کند و بگوید فرد مزبور سرماخوردگی دارد؟

آقا امکان دارد به راننده‌ای که در حال گرفتن ترمز است اصرار کنید که گاز بدهد؟!

آیا ممکن است به آشپزی که دارد به غذایش وانیل می‌زند بگویید به جای آن ید استفاده کن؟

آیا ممکن است از باغبانی که در صدد و تلاش است درختی را پرورش دهد، تقاضا کنید که به پای درختش نمک بریزد؟!

اما شما، شاید نه همه‌تان، اما یقینا قریب به اکثرتان، همیشه به هر نحوی که شده اصرار می‌‌کنید که نمره دانش‌آموز یا دانشجوی آشنای شما توسط معلم یا استادش تغییر کند.

به اندازه‌ای این کار غیرعقلانی است که تمام موارد‌های بالا می‌تواند باشد. وقتی جامعه‌ای ناخودآگاه آموزش و علی‌الخصوص ارزیابی را اینگونه بی‌اهمیت می‌داند چگونه انتظار دارد ارزیابی و بازرسی‌های حساس اقتصادی، سیاسی و … در کشور درست و صحیح انجام شود. شما اگر بتوانید به هر روشی مهمترین عملکرد نظام آموزشی را تحت تاثیر قرار می‌دهید، دیگرانی هم هستند که ارزیابی و نظارت سازمان‌های دیگر را به نوعی فشل و بی‌اهمیت می‌کنند و نانش را می‌خورند.

به همین سادگی Just like this لاپ بوجور با

دیدگاهتان را بنویسید