دکتر ابوالفضل بجانی

از ورزش تا فرهنگ و اجتماع

🔴برخی از نجوم‌شناسان معتقدند این فقط دنیای ماست که سه بعد دارد، کائنات از بی‌نهایت بعد تشکیل شده است که حتی درک و فهم آن ابعاد برای ما ناممکن است. آنها معتقدند ممکن است در میلی‌متری یا سانتی‌متری ما دنیایی به عظمت دنیای ما موجود باشد که ما از لمس و درک آن ناتوانیم.

🔴امروز وقتی با چند نفر از دانش‌آموزانم که 16 سال سن دارند، قراری غیرآموزشی گذاشتیم و با هم به ال‌پی تبریز (LP مخفف لاله‌پارک) رفتیم، موفق به کشف یکی از این دنیاها شدم. از همین نام ال‌پی که برای اولین بار می‌شنیدم معلوم بود که دنیای دیگر را تجربه خواهم کرد، دنیایی با طعم شکاف نسل‌ها.

🔴وقتی به روایت شناسنامه 15 ساله (و در واقعیت 14 ساله) بودم، قرار بود دولت ششم سرکار بیاید، لحظاتی را به یاد می‌آورم که شبانه‌روز مشغول خواندن کتابهای مطهری، شریعتی (محصولات فکری متداول آن زمان) و روزنامه‌ها و نشریات مختلف و اتخاذ موضع و رد و طرفداری کاندیداها می‌کردم و موردی استثنایی در میان همسالانم هم نبودم و یکی بودم از هزاران وقتی با کلمات نوجوانانه‌ام شریعتی را رد می‌کردم.

🔴تمام این سال‌ها مشغول تحصیل و امور فکری بوده‌ام و علیرغم سن شناسنامه‌ای حس می‌کردم، نوجوانی بیش نیستم، تا اینکه در سالهای اخیر افت و خیزم با دانش‌آموزان دبیرستانی متوجه موجوداتی شدم که تنها شباهت من و آنان خلقت بشری‌مان است و مدل رفتاری آنان به من نشان داد که گرد میانسالی بر شانه‌هایم نشسته، بی‌خبر و آرام.

دیدگاهتان را بنویسید