دکتر ابوالفضل بجانی

از ورزش تا فرهنگ و اجتماع

تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال 94 مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی (کد 1106)

حرکت شناسی و بیومکانیک

در آزمون كارشناسي ارشد تربیت بدنی سال 94 (بهمن‌ماه 93)، مانند ساير دروس تخصصي 20 سوال از دروس حرکت شناسی و بیومکانیک مطرح شده بود، که 10 سوال آن مربوط به مبحث حرکت شناسی و 10 سوال نیز مربوط به مبحث بیومکانیک بوده است.
از 10 سوال حرکت‌شناسی 2 سوال از فصل مفصل ران،3 سوال از فصل شانه،2 سوال از فصل کمربند شانه ای، 1سوال از کمربند لگنی ،1 سوال از فصل زانو و 1 سوال به صورت ترکیبی مطرح شده بود.
نکته‌ای که در آزمون 94 قابل توجه به نظر مي‌رسيد، استفاده از اسامی لاتین عضلات بود. که این کار بر دشواري سوالات افزوده بود. از لحاظ دشواري، سوالات آزمون 94 نسبت به سال قبل با سطح بالاتري طراحي شده بود.
از 10 سوال درس بیومکانیک، 6 سوال از فصل جنبش شناسی خطی و زاویه‌ای، 2 سوال از ساختار استخوان و عضله، 1 سوال از فصل توصیف حرکات خطی و 1 سوال نیز از فصل مکانیک جسم سیال طرح شده بود. با توجه به روند طرح سوال در کنکور 93 و 94، بیشتر سوالات از منابع کنکورهای گذشته مطرح نشده بودند و طراح سوالان به منابع جدید رو آورده بودند. همچنین 60 درصد سوالات از دو فصل جنبش شناسی خطی و زاویه‌ای طرح شده است. برخلاف سال گذشته سوالات محاسباتي و همچنین استفاده از شکل و نمودار بیشترین درصد سوالات را به خود اختصاص داده بود. سوالات آزمون 94 دشوارتر از سال 93 بوده است. با توجه به موارد بالا، استفاده از منابع و جزوات جدید برای کنکور 95 پیشنهاد می‌شود.
همچنين بيشتر سوالات 94 از كتاب‌هاي حركت‌شناسي دكتر تندنويس و دكتر دبيدي روشن طرح شده بود.

حركات اصلاحي و آسيب شناسي

در آزمون كارشناسي ارشد سال 94 (بهمن 93) مانند سال گذشته براي درس حركات اصلاحي و آسيب‌شناسي 20 سوال طرح شده بود.در آزمون سال 94 براي طراحي سوالات برخلاف سال گذشته از 5 مبحث استفاده شده بود که 1 سوال از فصل سازگاري حفظ تعادل و كنترل وضعيت بدني ، 5 سوال از فصل ناهنجاري‌هاي اندام فوقاني، 3 سوال از فصل ناهنجاری‌های اندام تحتانی، 10سوال از فصل بررسي آسيب‌ديدگي‌هاي بخش‌هاي مختلف بدن و 1 سوال به صورت متفرقه طرح شده بود. در آزمون 94 برخلاف سال‌های گذشته تمامی سوالات آسیب از فصل بررسي آسيب‌ديدگي‌هاي بخش‌هاي مختلف بدن طرح شده بود. نکته قابل توجه طراحی سوالات این درس از منابع جدید بود. سوالات درس حرکت اصلاحی نسبتاً دشوارتر از سال گذشته بود اما سوالات درس آسیب دارای سوالات ساده‌تري بود.
با توجه به تغييرات در نحوه طراحي سوالات و تغيير منابع اين رشته، به داوطلبان گرامي آزمون كارشناسي ارشد سال 95 پيشنهاد مي‌شود از منابع جدید جهت مطالعه این دروس استفاده کنند.
بيشتر سوالات آزمون 94 از كتاب‌هاي مفاهيم بنيادي حركات اصلاحي (عليزاده) ـ حركات اصلاحي لطافت كار، حركات اصلاحي 3 استاد و آسيب‌شناسي 3 استاد طراحي شده بود.

رشد و یادگیری

در آزمون كارشناسي ارشد تربیت‌بدنی سال 94 (بهمن‌ماه 93)، مانند ساير دروس تخصصي،20 سوال از دروس رشد و یادگیری مطرح شده بود، که 10 سوال از مباحث رشد حرکتی و 10 سوال نیز از مباحث یادگیری حرکتی مطرح شده بود.
از 10 سوال رشد حرکتی، 1سوال آمادگی جسمانی در طول عمر،2 سوال از فصل نمو و بالیدگی، 3 سوال از فصل رفتار حرکتی در دوران کودکی ،1 سوال از فصل رفتار حرکتی از نوجوانی تا بزرگسالی، 2 سوال مربوط به فصل رشد ادراکی ـ حرکتی و 1 سوال از مباحث متفرقه بوده است.
برخلاف سال‌ قبل، سوالات دارای نوع طراحی جدیدی بوده و از ادبیات جدیدی در طراحی استفاده شده بود. همچنين در طراحي سوالات از منابع جدید استفاده شده بودند. سوالات آزمون 94 بسیار بسیار دشوارتر از کنکور سال گذشته بوده است و تعداد سوالات مفهومی در اين آزمون قابل توجه بود. 
از 10 سوال درس یادگیری حرکتی،2 سوال از فصل طبقه‌بندی مهارت‌های حرکتی، 1 سوال از فصل آماده سازی و توجه، 3 سوال از فصل محیط یادگیری، 1 سوال از فصل بازخورد افزوده ، 2 سوال از فصل شرایط تمرین و 1 سوال از مباحث متفرقه طرح شده بود. برخلاف سال گذشته از مبحث محیط یادگیری تعداد سوالات زیادی طرح شده بود. با توجه به آزمون سال 94 پراکندگی در طرح سوالات بسیار زیاد بود و از بیشتر فصول سوال طرح شده بود. 
بيشتر سوالات آزمون 94 از كتاب‌هاي يادگيري حركتي اشميت، رشد حركتي هي‌وود و رشد حركتي دكتر شجاعي طرح شده بود.

سنجش و اندازه گیری

همانند سال‌های اخیر در آزمون كارشناسي ارشد تربیت بدنی سال 94 (بهمن‌ماه 93)، 20 سوال از درس سنجش و اندازه‌گیری مطرح شده بود.
از 20 سوال سنجش و اندازه‌گیری، 2 سوال از فصل ارزشیابی، 5 سوال از فصل نقاط و مرتبه‌های درصدی و نمرات استاندارد، 3 سوال از فصل گرایش‌های مرکزی،1 سوال از فصل همبستگی، 6 سوال از فصل آزمون‌ها، 2 سوال از فصل شرایط اساسی آزمون و 1 سوال به صورت ترکیبی و متفرقه طراحي شده بود.
رخلاف سال‌ گذشته از فصل شاخص‌های پراکندگی سوالی طرح نشده است. در آزمون 94 حدود 55 درصد سوالات از بخش نمرات استاندارد و موارد قابل اندازه‌گیری در تربیت بدنی طرح شده است که نشان دهنده‌ی اهمیت این فصول می‌باشد. برخلاف سال‌های گذشته تعداد سوالات حفظي خیلی اندک بود و بیشتر سوالات به صورت فرمولی و محاسباتی طرح شده بود. با توجه به این نکته دانشجو می‌بایست زمان زیادی را صرف حل این مسائل می‌کرد. از لحاظ سطح سوالات آزمون 93 و 94 دارای دشواري یکسانی بوده است اما تعداد سوالات محاسباتی سال گذشته بیشتر از کنکور سال 94 می‌باشد.
بيشتر سوالات 94 از كتاب‌هاي سنجش و اندازه‌گيري دكتر شيخ و سنجش دكتر حمايت طلب و دكتر هادوي طرح شده بود.

فیزیولوژی

همانند سال‌های اخیر در آزمون كارشناسي ارشد تربیت بدنی سال 94 (بهمن‌ماه 93)، از درس فیزیولوژی 20 سوال مطرح شده است.
از 20 سوال فیزیولوژی، 2 سوال از فصل متابولیسم، 3 سوال از فصل عملکرد عصبی ـ عضلانی، 4 سوال از فصل سازگاری‌های متابولیک، 3 سوال از فصل عملکرد قلبی ـ عروقی، 2 سوال از فصل سازگاری‌های ریوی، 1سوال از فصل سازگاری‌های عصبی ـ غده‌ای، 2 سوال از فصل تغذیه، 1 سوال از فصل دما، 1 سوال از فصل فیزیولوژی زنان و 1 سوال به صورت ترکیبی طرح شده بود.
برخلاف سال‌های گذشته طراحی سوالات دارای پراکندگی مباحث بود. از لحاظ تغییر در نحوه طراحي، سوالات سال 94 مشابه سال 93 بوده است و هیچ تغییری در آن دیده نمی‌شود و نوآوری ندارد. از لحاظ سطح سوالات، اين درس در آزمون 93 تقریبا دشوارتر از آزمون 94 بوده است و تعداد سوالات مفهومی آن کمتر شده بود.
بيشتر سوالات 94 از كتاب‌هاي فيزيولوژي ورزشي 5 استاد جلد (1) و دكتر گاييني جلد 1 طرح شده بود.

مديريت ورزشي

همانند سال‌هاي گذشته در كنكور كارشناسي ارشد تربيت بدني سال 94 (بهمن‌ماه 93) براي درس مديريت ورزشي 20 سوال طرح شده بود، از مجموع سوالات طرح شده در آزمون سال 94، 3 سوال از فصل كليات مديريت، 2 سوال از فصل سازماندهي مسابقات ورزشي، 2 سوال از فصل آشنايي با جداول ورزشي، 6 سوال از فصل آشنایی با سازمان‌های داخلی و خارجی ، 1 سوال از بخش داوطلبی، 2 سوال از فصل بودجه، 1 سوال از فصل بازاریابی و 3 سوال از مباحث متفرقه و غيرقابل پيش‌بيني طرح شده بود. بودجه‌بندي سوالات در برخي مباحث تفاوت چشمگيري نسبت به سال گذشته داشته از جمله مباحث بودجه و بازاریابی که سال پیش از آن سوالی طرح نشده بود. همچنین برخی سوالات عجیب به نظر می‌رسیدند و فرد با داشتن اطلاعات عمومی کافی می‌توانست به آن‌ها پاسخ دهد. نکته‌ی قابل توجه دیگر در این درس طراحی فقط و فقط 2 سوال از فصل جداول مسابقات ورزشی برخلاف سال‌های گذشته است که آن سوالات هم بسیار ساده‌ي به نظر می‌رسیدند. تقریباً نيمي از سوالات آزمون 94 به صورت مفهومی طراحی شده بود و از نظر سختی سوالات امسال دشوارتر از سال گذشته بود.
بيشتر سوالات آزمون سال 94 از كتاب‌هاي دكتر حميدي و دكتر سجادي طرح شده بود.

زبان تخصصي

سوالات زبان رشته تربيت بدني در سال 94 مانند سال‌های گذشته از 30 سوال اعم از 15 سوال زبان عمومی و 15 سوال زبان تخصصی تشکیل شده بود. 10 سوال زبان عمومی مربوط به واژگان عمومی بود که همگی آن‌ها در کتاب”Barron`s 1100 Words You Need To Know” موجود مي‌باشد و با مطالعه دقيق آن‌ها مي‌توانست به تمامي سوالات پاسخ دهد. 5 سوال بعدی زبان عمومی مربوط به گرامر در قالب کلوز تست بود که سطح آن نسبت به سال پیش تفاوتی نداشته است. برای پاسخگويي صحيح به سوالات این قسمت باید غیر از دانش گرامر به دانش ترجمه متن نیز تسلط كافي داشت. سطح کلی این 15 سوال نسبت به سال پیش تغییری نداشته است. 
سوالات تخصصی از 3 متن تقریبا مشابه سال پیش بوده است و سطح دشواری آزمون امسال نسبت به سال پیش تغییر آنچنانی نداشته است.

دیدگاهتان را بنویسید