دکتر ابوالفضل بجانی

از ورزش تا فرهنگ و اجتماع

پتوهاي خيس مواردي هستند كه انگيزه، روحيه، رضايت، خلاقيت، استعداد و شكوفايي كاركنان را سركوب مي‌كنند. اين پتوهاي خيس همچنان كه شعله هاي آتش را فرو مي‌نشانند انگيزه و روحيه كاركنان را از بين مي‌برند. در همه جاي سازمان‌هاي ناموفق مديران در حال پهن كردن پتوهاي خيس هستند در حاليكه مديران سازمان هاي موفق همواره در پي جمع‌آوري پتوهاي خيس هستند. ليست برخي از پتوهاي خيس به شرح زير است:

– براي يادگيري وقت ندارم.

– ايده خوبي است، ولي زمان آن مناسب نيست.

– بودجه آن را ندارم.

– تئوري با عمل تفاوت بسيار دارد.

– كار ديگري براي انجام دادن نداريد.

– فكر مي‌كنم با خط مشي سازگار نيست.

– در حوزه فعاليتي ما نيست، بگذاريد كس ديگري آن را انجام دهد.

– آيا از كار خودت ناراضي هستي؟

– اين بهبود نيست يك حس عمومي است.

– من نتيجه اين كار را مي‌دانم. حتي اگر اين كار را انجام ندهيد.

– جواب قابل توضيح براي آن ندارم.

– نمي‌تواني به ايده بهتري فكر كني؟

One thought on “پتوهای خیس مدیریتی در سازمان‌ها”

دیدگاهتان را بنویسید