دکتر ابوالفضل بجانی

از ورزش تا فرهنگ و اجتماع

سمپوزیوم بین‌المللی علوم ورزشی، مهندسی و فناوری  در سال 2015 در کشور ترکیه برگزار خواهد شد. چکیده 300 کلمه باید تا تاریخ 20 فوریه سال 2015 از طریق سایت ارسال گردد و زمان ارسال مقاله کامل تا 30 مارس 2015 می‌باشد.

Please submit your abstracts not exceeding 300 words until 20th February 2015 by using the online registration link. Full papers are requested until 30th March 2015.

تاریخ‌های مهم به شرح زیر است:

Abstract Submission: February 20, 2015
Abstract Acceptance Notification: March 10, 2015
Early Registration: March 15, 2015
Full Text Submission: March 30, 2015
Symposium Date: May 10-13, 2015
Full Text Submission: June 15, 2015 (selected papers for journals

همچنی هزینه‌ ثبت نام همایش نیز بدین صورت است:

Registration Fees Table
Early Registration
(Until March 15, 2015)
Late Registration
(After March 15, 2015)
Students € 150 € 250
Normal participant € 300 € 400
Turkish Sports Science Association Membership € 200 € 300
Listener € 50 € 100
Each additional paper
(more than 1)
€ 100 € 200

سایت همایش:

http://www.issset.itu.edu.tr/index.htm

 

 

دیدگاهتان را بنویسید