دکتر ابوالفضل بجانی

از ورزش تا فرهنگ و اجتماع

فراخوان مقاله

اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران در نظر دارد اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی ایثارگران را برگزار نماید.بنابراین از استادان، پژوهشگران و دانشجویان دعوت به عمل می آید با ارسال مقالات خود در موضوع های مطرح شده در این همایش، شرکت نمایند.

محورهای همایش

– مدیریت راهبردی در ورزش ایثارگران

-روان شناسی و ورزش ایثارگران

-راهکارهای جذب حمایت کنندگان مالی در توسعه ورزش ایثارگران

– فقر حرکتی و عواقب آن

– نقش و مشارکت خانواده های ایثارگر در تعمیم و توسعه ورزش

– بهداشت محیط ورزشی و سلامتی ایثارگران

– حیطه های چهارگانه ورزش(آموزش، همگانی، قهرمانی و حرفه ای)

– طراحی و ساخت وسایل و تجهیزات ورزشی

– نقش خیرین و جامعه و سازمان های ذیربط در توسعه ورزش ایثارگری

– توانبخشی ورزشی(پروتکل های بازتوانی و…)

– حرکات اصلاحی(ارزیابی، شیوع، وسایل و ابزارها،تمرینات اصلاحی و…)

– اوغات فراغت و گردشگری ورزشی ایثارگران

– رسانه های گروهی و توسعه ورزش ایثارگران

– تاثیر ورزش در میزان کاهش هزینه های درمانی

– سایر موارد مرتبط با ورزش و فعالیت های بدنی خانواده های شهدا و ایثارگران

– جایگاه ورزش ایثارگران در برنامه ششم توسعه

– تغییر در کیفیت زندگی ایثارگران از طریق انجام فعالیتهای ورزشی منظم

زمان برگزاری همایش: بهمن ماه 1393 آخرین مهلت ارسال مقاله: 93/10/10 تاریخ اعلام نتایج:93/10/15

مکان دبیرخانه همایش:تهران، خیابان طالقانی، خیابان ملک الشعرای بهار، ساختمان بنیاد شهید، اداره کل تربیت بدنی

مکان برگزاری همایش: متعاقبا اعلام میگردد. تلفن تماس:88341880

دیدگاهتان را بنویسید