دکتر ابوالفضل بجانی

از ورزش تا فرهنگ و اجتماع

براساس اعلام وزارت علوم، دانشجويان روزانه دوره‌هاي دكتري تخصصي دانشگاه هاي دولتي وام مي‌گيرند.

به گزارش مهر، با عنايت به ضرورت حمايت از دوره‌هاي دكتري و به منظور كاهش دغدغه‌هاي دانشجويان و ارتقاي سطح كيفي تحصيلي آن‌ها، وام ويژه به دانشجويان دكتري شاغل به تحصيل در دانشگاه هاي كشوراختصاص مي‌يابد.

اين وام منحصرا به دانشجويان دكتري تخصصي روزانه دانشگاه‌هاي دولتي تعلق مي‌گيرد و دانشجويان بعد از گذراندن امتحان جامع مي‌توانند براي استفاده از اين وام اقدام كنند. دريافت‌كنندگان اين وام هيچ تعهدي به جز باز پرداخت مبلغ وام نخواهند داشت.

www.alef.ir

دیدگاهتان را بنویسید