دکتر ابوالفضل بجانی

از ورزش تا فرهنگ و اجتماع

شروع یک کار، بخشی از آن کار محسوب نمی‌شود، تمام آن کار است. شروع که بکنی، خوب که شروع بکنی ادامه می‌دهی خوب ادامه می‌دهی.

از امروز شروع می‌کنم برای نوشتن. خواهم نوشت. اگرچه شاید مرتب نخواهد بود، ولی اطمینان دارم مداوم خواهد بود.

4 thoughts on “شروع”

دیدگاهتان را بنویسید