برچسب: مدیریت استراژیک

هوش فرهنگی، نیاز مدیران در قرن تنوع

مفهوم هوش­فرهنگي براي نخستين بار توسط ايرلي و انگ از محققان مدرسه‌ي كسب و كار لندن مطرح شد. اين دو، هوش فرهنگي را قابليت يادگيري الگوهاي جديد در تعاملات فرهنگي و ارائه‌ي پاسخ‌هاي رفتاري...