برچسب: سازمان‌ها

پتوهای خیس مدیریتی در سازمان‌ها

پتوهاي خيس مواردي هستند كه انگيزه، روحيه، رضايت، خلاقيت، استعداد و شكوفايي كاركنان را سركوب مي‌كنند. اين پتوهاي خيس همچنان كه شعله هاي آتش را فرو مي‌نشانند انگيزه و روحيه كاركنان را از بين...