برچسب: ترکیه

سریال ترکیه و سینمای ترکیه

سریال ترکیه و سینمای ترکیه؛ هر دو شیرین است اما این کجا و آن کجا؟! وقتی صحبت از سریال است بی‌درنگ یاد سریال‌های تورکیه می‌افتی که سریال‌وار کانال‌های ماهواره‌ای را یکی پس از دیگری...