برچسب: تربیت بدنی

همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشجویان شاهد ایثارگر

فراخوان مقاله اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران در نظر دارد اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی ایثارگران را برگزار نماید.بنابراین از استادان، پژوهشگران و دانشجویان دعوت به عمل می آید...