دکتر ابوالفضل بجانی

از ورزش تا فرهنگ و اجتماع

آشنایی مقدماتی با نیک زیستی

انتشار کتاب آشنایی مقدماتی با نیک زیستی / wellness

انتشار کتاب آشنایی مقدماتی با نیک‌زیستی

نیک زیستی به عنوان معادل عنوان wellness در نظر گرفته شده است. در برخی از متون فارسی با عنوان بهزیستی نیز ترجمه شده است. اما با توجه تداخل آن با نام یک سازمان دولتی، مترجم قرار بر استفاده از معادل نیک‌زیستی گرفت.

توجه به این نکته ضروری است که همواره اندکی تقلیل در ترجمه روی می‌دهد، اما به صورت کلی و از نظر مولفین عبارت نیک زیستی پوشش نسبتا مناسبی از موضوع ولنس را دربردارد.

این کتاب به صورت کلی برخی از دیدگاه‌های مطروحه در این زمینه را برای آشنایی مقدماتی و عمومی مخاطب گرد هم آورده است.

گفتنی است؛ نویسندگان این کتاب دکتر ابوالفضل بجانی، دکتر محمدرسول خدادادی و رقیه همتی می‌باشد و توسط انتشارات طنین دانش به چاپ رسیده است.

مقدمات نیک زیستی

در تصاویر زیر فهرست مطالب و برخی صفحات منتخب قابل مشاهده است.

دیدگاهتان را بنویسید