دکتر ابوالفضل بجانی

از ورزش تا فرهنگ و اجتماع

تاکنون آب را هیدروژنه کرده و خورده‌اید؟
کسی را می‌شناسد که آب را هیدروژنه کند و بخورد؟
تاکنون کسی را دیده‌اید که کسی غذایی را که تا حدی سوخته که مجبور به استفاده از کپسول آتش‌نشانی شده، بخورد؟

شبکه‌های هرمی متداول برخی انسان‌های آماده کار را با این ترفندها گیر می‌اندازند. یک بسته برای هیدروژنه کردن آب با قیمتی نجومی [نسبت به خودش] به طرف می‌دهند و بعد یک تخفیف برایش قایل می‌شوند و می‌گویند برو این‌را بفروش و سودش مال تو.

یا یک کپسول آتش‌نشانی به فرد می‌دهند که ویژگی‌اش این است که اگر روی غذای سوخته استفاده شد باز می‌توان از غذا استفاده کرد.

با افرادی که طبق ادعای خودشان از این ساختار سودی به جیب می‌زنند سخنی ندارم، اما، از عزیزانی که به دنبال یک کار آبرومند و مبتنی بر دودوتا چهارتا هستند، تقاضا می‌کنم قبل از اینکه وارد چنین ساختاری شوند حتما کالاهای عرضه شده در این شبکه را وارسی عقلانی و جدی کنند و از خود بپرسند که مثلاً در کل تاریخ محله و کوچه و بافت اجتماعی محل زندگی من تاکنون چند نفر از چنین محصولی استفاده کرده و یا حتی اصلا دلش می‌خواسته استفاده کند؟

معمولا شرکت هرمی با شعار مشترک «ما با قبلی‌ها فرق می‌کنیم»، به زعم من و بر اساس شواهد ۲۰ ساله و دهها نفره، چیزی جز سراب برای جوانان نیازمند ارائه نمی‌کنند.

دیدگاهتان را بنویسید