دکتر ابوالفضل بجانی

از ورزش تا فرهنگ و اجتماع

✅ پیش‌نوشته؛
با هرگونه تنبیه بدنی در مدرسه به هر دلیل آموزشی و غیرآموزشی مخالفم و نه تنها در صدد دفاع از آن نیستم بلکه به شدت آن را محکوم می‌کنم.

ویدئویی در فضای مجازی دست به دست می‌شود که معلمی دانش‌آموزی را تنبیه کرده و خون از دست وی روان است. فضای مجازی به شدت ملتهب شده و جبهه سختی علیه معلمان باز شده است. ضمن تاکید دوباره بر لزوم مجازات متناسب معلم خاطی ذکر نکاتی چند را ضروری می‌دانم؛

ضرب‌المثلی وجود دارد که می‌گوید؛ «زنجیر از ضعیف‌ترین نقطه‌اش پاره می‌شود». این ضرب‌المثل گویی مصداق کامل وضع حاضر است. معلم به عنوان قشری که بیشترین بار کاری و فرهنگی مستقیم کشور بر دوش اوست نه تنها ضعیف‌ترین عنصر طبقه حقوق‌بگیر است، بلکه می‌توان او را ضعیف‌ترین قشر اجتماع از نظر اقتصادی نیز تلقی کرد.

از طرفی دیگر، متعهدترین نیروی کاری در جامعه نیز معلم است. معلم مثل برخی ارگانها نیست که قوانینی وضع کند و منتظر بماند تا قوانینش را بشکنند و از قِبَل اخذ جریمه از متخلفان برای خود درآمد دست‌وپا کند. مخاطب معلم موجودی زنده است که هیچ وجدان بیداری نمی‌تواند نسبت به سرنوشت او بی‌تفاوت باشد.

کلاس‌های درس ۴۰ نفره، هجوم همه‌جانبه فرهنگ‌های متفاوت و بیگانه، کمبود و در اصل نبود امکانات، ضعف مفرط اقتصادی و نیاز به شغل دوم و سوم و حتی چهارم، بخشنامه‌ها و محتوی‌های بی‌پایان درسی شرایطی را فراهم کرده است که بعضاً معلم دلسوز و علاقمند به یادگیری دانش‌آموزان از کوره درمی‌رود و خطایی می‌کند.

این‌ها که چنین رگ کردنشان علیه معلمان بی‌دفاع و مظلوم کلفت شده است، بیایند و بگویند که کدامشان تحمل پارک کردن یک ماشین جلوی درب خانه‌شان را دارند و تابلو غیرانسانی و غیرقانونی تهدید به «پنچر کردن هر چهار چرخ» نچسبانده‌‌اند؟ کدامشان روزی دهها و صدها بوق و چراغ خشن علیه دیگر رانندگان استفاده نمی‌کنند؟ بیایند و بگویند اگر فقط تنها یک روز بیش از همه کار کنند و کمتر از همه دریافت کنند چه میزان صبوری و بردباری خویش را حفظ خواهند کرد.

فکر می‌کنم، بسیج بخش غوغاسالار فضای مجازی علیه معلمان تنها به جهت مذموم بودن تنبیه انجام شده نیست، بلکه بیشتر به این خاطر است که خشونت‌طلبان مجازی می‌دانند که هر چه بار معلم کنند او فرصت ‌و توان و علاقه دفاع از خود را ندارد. می‌دانند که معلم حتی خطاکار هم شب را با این فکر خواهد خوابید که اگر فردا به شاگردش بگوید که درس بخوان و او در جواب گفت که درس بخوانم که مثل تو بشوم؟ چه جوابی دارد که به او بدهد!!!

دیدگاهتان را بنویسید