دکتر ابوالفضل بجانی

از ورزش تا فرهنگ و اجتماع

درباره من

سوابق تحصیلی و شغلی

.

دکتر ابوالفضل بجانی
  • لیسانس تربیت بدنی و علوم ورزشی؛ دانشگاه شهید رجایی
  • فوق لیسانس مدیریت ورزشی؛ دانشگاه علامه طباطبایی تهران
  • دکتری مدیریت ورزشی؛ دانشگاه علامه طباطبایی تهران
  • دانشجوی مهمان دانشگاه ماساریک جمهوری چک
  • فوق لیسانس پژوهش علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز
  • کارشناس مسول تربیت بدنی و فعالیت‌های ورزشی، ناحیه 3 آموزش و پرورش تبریز
  • رییس هیات ورزش دانش‌آموزی، ناحیه 3 آموزش و پرورش تبریز
  • دبیر انجمن ورزش الکترونیک و بازی‌های فکری، فدراسیون ورزش دانش‌آموزی
  • کارشناس درس تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش
  • مدیر گروه جامعه‌شناسی ورزش انجمن جامعه‌شناسی ایران